t f l R y v b s r
^

About me

(English version of “about me” below…)

SK: Fotograf, Kameraman, editor, sieťotlačiar a človek takmer pre všetko – Ing. Juraj Lovás. Príroda, šport, cestovanie a mnoho ďalších aktivít sú podstatou môjho života…

JurajLovás.com je moja osobná stránka, na ktorej nájdete prierez aktivít, ktorými sa zaoberám vo svojom bežnom živote. Môžte ju považovať aj za moje portfólio, alebo jednoduchý zdroj kontaktov, v prípade, že budete chcieť využiť moju “pracovnú silu”

Pre viac aktuálnych informácií / aktivít, sledujte môj Blog

 

ENG: Passionate photographer, cameraman, filmmaker, screen-printer and odd-job man – Ing. Juraj Lovás. Nature, sport, travel and much more activities are essence of my life…

JurajLovás.com is my personal web page, you can find here cross daily life activities of mine. You can also consider it as my portfolio, or a simple source of contacts, in case you want to use my “labour”

For more info of my work / activities, follow my Blog

 

JUR_2686